Μακάβιτυ:Ο Μυστήριος Γάτος

T.S.Eliot – 1888-1965 – Nobel Λογοτεχνίας 1948