''Λυπιού''

Ποίηση 1963 - 2011.

Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ - 1939 - 21 Ιανουαρίου 2020