«…θέλω την επιστροφή της ποίησης μ΄ όλα τα μέσα:

με την άσκηση, την παρατήρηση, τη μοναξιά,

το λόγο, την εικόνα, την εξέγερση.»

 

Γιάννης Κουνέλλης (1936 - 2017)